Upptändning

Upptändning

Att välja rätt kol bestämmer ofta över den perfekta grillupplevelsen: För våra MONOLITH keramikgrillar rekommenderar vi därför vårt MONOLITH grillkol från certifierat europeiskt skogsbruk. Det möjliggör en okomplicerad uppvärmning nästan utan rökutveckling. Efter ca 20 minuter uppnås den nödvändiga värmen och grillen är redo att tas i drift.

Upptändning

Fyll kolkorgen resp. kolbehållaren med högkvalitativt, grövre träkol. För bästa grillresultat rekommenderar vi vårt MONOLITH grillkol.

Upptändning

Tänd kolet ovanifrån, stäng locket och öppna tillufts- och avluftsöppningarna helt. Genom kamineffekten som uppstår upphettas grillen på nolltid.

OBS: Använd inga kemiska eller flytande tändmedel. Vi rekommenderar LOOFTLIGHTER. Den hittar du på våra MONOLITH Tillbehör-sidor.

Upptändning

Fyll kolkorgen resp. kolbehållaren med högkvalitativt, grövre träkol. För bästa grillresultat rekommenderar vi vårt MONOLITH grillkol.