Garanti

För garantiansvar och reklamationer, kontakta din auktoriserade MONOLITH-återförsäljare där du köpte produkten.

På våra högkvalitativa MONOLITH-keramikgrillar och våra tillbehör ger vi upp till 10 års garanti på enskilda komponenter:

– 10 års garanti på alla yttre keramikkomponenter på grillen
– 2 års garanti på alla andra komponenter på grillen
– 2 års garanti på tillbehör, tillägg och grillverktyg

De exakta garantivillkoren hittar du här: GARANTIEBEDINGUNGEN

 

För behandling av reklamationsärendet behöver din återförsäljare en beskrivning av garantianspråket, en kopia av inköpskvittot och tydliga bilder. Spara därför alltid inköpskvittot, fakturan eller något annat lämpligt inköpsbevis.

 

 

Oberoende av den frivilliga garanti som MONOLITH Grill GmbH beviljat, gäller den 2-åriga lagstadgade garantin från datumet som slutkunden mottagit produkten.

Denna lagstadgade garanti är inte på något sätt begränsad av vår (frivilliga) garanti och gäller i sin helhet.